De ATR (Average True Range) is een indicator die de volatiliteit meet. Deze strategie gebruikt de ATR en een trailing stop om koop en verkoop signalen te produceren op het moment dat de volatiliteit van een munt groter of kleiner wordt.

Gebruik ook de aanpasbare ATRX vermenigvuldiger voor de ATR waarmee de onderste en bovenste limieten worden berekend.

  • De onderste limiet word berekend door het resultaat van ATRX af te trekken van de volgende bied prijzen.
  • De bovenste limiet word berekend door het resultaat van de ATRX op te tellen bij de volgende vraag prijzen.

Er wordt een koop order geplaatst zodra de vraagprijs de bovenste limiet kruist. Een verkoop order wordt geplaatst zodra de bied prijs onder de laagste limiet is en hoger als het break even punt.

ParameterStandaard waardeBeschrijving
BUY_ENABLEDtrueWaarde: true of false. Stel hier true in om Gunbot toestemming te geven om kooporders uit te voeren. Met false zal Gunbot nooit iets kopen.
BUY_LEVEL
1Waarden: numeriek - vertegenwoordigen een percentage.

Hiermee wordt het startpunt voor TAKE_BUY ingesteld op een percentage onder de laagste EMA.

Als u dit instelt op 1, wordt het beginpunt 1% lager ingesteld dan de huidige laagste EMA.
TBUY_RANGE0.5Waarden: numeriek - staat voor een percentage.

Hiermee wordt het koopbereik ingesteld voor TAKE_BUY.

Wanneer ingesteld op 0,5, wordt de eerste volgstop ingesteld op 0,5% boven het beginpunt gedefinieerd door BUY_LEVEL.
TAKE_BUYfalseWaarden: waar of onwaar.


Als deze instelling is ingeschakeld, probeert Gunbot elke aankoopkans te nemen tussen het startpunt van de strategie en uw instelling voor TBUY_RANGE.

Zodra de vraagprijs onder de bovengrens van dit bereik daalt (genaamd "Take Buy"), zal het naar beneden gaan met een bereik van TBUY_RANGE en een kooporder plaatsen zodra de vraagprijs "Take Buy" kruist. Bevestiging van gebruikte indicatoren worden gerespecteerd.

Normale strategie-inkooporders zijn nog steeds mogelijk tijdens het gebruik van TAKE_BUY.

Deze optie kan niet met reversal trading gebruikt worden
ParameterStandaard waardeBeschrijving
TRADING_FEES0.25Waarde: percentage

Hier vul je de % fee in van de exchange waar je Gunbot op hebt draaien.
FUNDS_RESERVE0.0001Waarden: numeriek - staat voor een bedrag in basisvaluta.

Stelt een hoeveelheid basisvaluta in die niet wordt verhandeld. Voor een BTC-x paar zouden fondsen in BTC volgens deze instelling worden gereserveerd. Voor ETH-paren zou ETH gereserveerd zijn, enz. Het wordt aanbevolen om dezelfde waarde te gebruiken voor alle paren van dezelfde basisvaluta die u uitvoert.

Bijvoorbeeld: wanneer FUNDS_RESERVE is ingesteld op 0,5 voor het verhandelen van BTC-x-paren, dan zal 0,5 BTC niet door Gunbot worden gebruikt.
TL_ALLINfalseWaarden: true of false

Wanneer je hem op true zet zal Gunbot traden met je hele balans van je basis munt.

WIJ RADEN AAN DIT NOOIT TE DOEN!!!!!!
TRADING_LIMIT0.002Waarden: numeriek - staat voor een bedrag in basisvaluta.


Deze waarde definieert de handelslimiet voor elke inkooporder. Zorg ervoor dat je dit altijd hoger instelt dan MIN_VOLUME_TO_BUY & MIN_VOLUME_TO_SELL.

Wanneer je dit instelt op 0.1 en BTC-x-paren ruilt, plaatst Gunbot elke keer een aankoop met een waarde van 0,1 BTC.

Bij het handelen in een fiat-paar zoals USDT-x, stelt u een geheel getal als 100 in als TRADING_LIMIT.
TL_PERC0Waarden: numeriek - vertegenwoordigen een percentage van de beschikbare basisvaluta.

Alternatieve methode voor het instellen van de investering per kooporder als een percentage van de beschikbare basisvaluta op het moment dat de transactie plaatsvindt.

Elke waarde boven 0 maakt dat Gunbot TRADING_LIMIT negeert en in plaats daarvan het ingestelde percentage gebruikt. Bijvoorbeeld: wanneer ingesteld op 10, handel in BTC-ALT en u heeft 1 BTC beschikbaar op het moment dat Gunbot een kooporder plaatst, wordt een bestelling van 0,1 BTC geplaatst.
KEEP_QUOTE0Waarden: numeriek - staat voor een bedrag in de quote-valuta.

Stelt een hoeveelheid coins in die niet zal worden verkocht. Voor een BTC-ALT-paar wordt een ingestelde hoeveelheid ALT niet verkocht.

Bijvoorbeeld: wanneer KEEP_QUOTE is ingesteld op 10 om BTC-BNB te verhandelen, laat Gunbot 10 BNB op uw account staan bij het plaatsen van een verkooporder; een saldo van meer dan 10 wordt verkocht zolang het meer waard is dan MIN_VOLUME_TO_SELL.

Om er zeker van te zijn dat de handel blijft doorgaan na een verkooporder waarbij een hoeveelheid citaat wordt bewaard, moet u MIN_VOLUME_TO_SELL minstens hoger instellen dan de veronderstelde waarde van de bewaarde quote (uitgedrukt in basisvaluta). Wanneer je dit niet doet, en MIN_VOLUME_TO_SELL lager instelt dan de waarde van het aangehouden citaat, zal Gunbot proberen opnieuw te verkopen na de eerste verkooporder (omdat het saldo hoger is dan MIN_VOLUME_TO_SELL) - wat niet zal lukken omdat je alleen het opgegeven bedrag bezit in KEEP_QUOTE.
ParameterStandaard waardeBeschrijving
DOUBLE_UPfalseWaarden: true of false.

Wanneer ingesteld op true, probeert DOUBLE_UP bags te verkopen door de gemiddelde aankoopprijs omlaag te brengen. Werkt op alle strategieën. DU strategie kan erg veel saldo in beslag nemen, zorg ervoor dat u genoeg van uw basisvaluta beschikbaar hebt om elke dubbele aankoop te dekken. Gunbot begint aan DU op basis van je instelling voor DU_METHOD.

DU (Double UP) betekent dat u meer eenheden tegen een lagere prijs koopt, waardoor de gemiddelde prijs per eenheid daalt.
DU_CAP_COUNT0Waarden: numeriek - staat voor een getal.

Stelt het maximale aantal keren in dat dubbele bestellingen mogen worden geplaatst.

Indien ingesteld op 1, wordt een maximumaantal van 1 dubbele bestelling geplaatst om het gemiddelde te verlagen. Wanneer u dit hoger instelt, kan verdubbelen meer orders plaatsen en heeft u een hogere kans om effectief te middeling naar beneden en dichter bij een winstgevend exitpunt te komen telkens wanneer een double up-order wordt geplaatst.
DU_BUYDOWN2Waarden: numeriek, variërend tussen 1 en 99 - staat voor een percentage.

De minimale prijsdaling ten opzichte van de laatst gekochte prijs die moet plaatsvinden om dubbele aankopen te plaatsen.
DOUBLE_UP_CAP1Waarden: numeriek - vertegenwoordigt een verhouding.

Dit definieert de verhouding tot de parenbalans die moet worden gebruikt voor elke opeenvolgende aankoop bij verdubbeling. Als u dit instelt op 0,5, betekent dit dat het een 0,5: 1-verhouding gebruikt voor het middelen naar beneden. Het wordt aanbevolen om dit zo hoog in te stellen als u zich kunt veroorloven, om uw kans te vergroten om daadwerkelijk te dalen en te verkopen met winst. Zorg ervoor dat het resulterende bedrag voor de eerste dubbele bestelling hoger is dan MIN_VOLUME_TO_SELL

Voorbeeld met een verhouding van 1: aanvankelijke aankoop van 100 LTC, de eerste dubbele kooporder is 100 LTC, de tweede zal 200 LTC zijn, dan 400 LTC, enz. Voorbeeld met een 0,5-ratio: aanvankelijke aankoop van 100 LTC, de eerste dubbele inkooporder is 50 LTC, vervolgens 75 LTC en vervolgens 112.5 LTC.
DU_METHODHIGHBBDit is de trigger voor het plaatsen van kooporders met een verdubbeling. Wanneer ingesteld op HIGHBB, zal Gunbot het gemiddelde nemen in een zak wanneer de werkelijke bovenste Bollinger Band daalt tot onder de gekochte prijs (niet de afstand ervan zoals ingesteld in HIGH_BB) en de huidige prijs een percentage lager is dan de laatstgekochte prijs, zoals ingesteld in DU_BUYDOWN.


Indien ingesteld op RSI, worden bestellingen alleen geplaatst wanneer de ingestelde RSI_BUY_LEVEL is bereikt en de huidige prijs een percentage lager is dan de laatstgekochte prijs, zoals ingesteld in DU_BUYDOWN.
ParameterStandaard waardeBeschrijving
RT_ENABLEDfalseWaarden: true of false

Wanneer deze op true wordt gezet en de prijzen dalen, probeert de omruilhandel de activa die oorspronkelijk in uw tas zijn geïnvesteerd, te gebruiken om meer eenheden te verzamelen, die eerder met winst dan de originele tas kunnen worden verkocht. Wanneer double up is ingeschakeld, start RT wanneer DU_CAP_COUNT is bereikt.
RT_ONCE_AND_CONTINUE falseWaarden: true of false

Stel dit in op true om slechts één volledige RT-cyclus toe te staan (tot de uiteindelijke winst wordt verkocht), daarna wordt RT uitgeschakeld om door te gaan met normaal handelen.

Aan het einde van de RT-cyclus wordt de RT_ENABLED-instelling ingesteld op false voor het paar.
RT_TREND_ENABLEDfalseWaarden: true of false

Hiermee kunt u een trendvoorspelling gebruiken voor het plaatsen van RT_BUY- of RT_SELL-bestellingen bij gebruik van TM_RT_SELL en / of TRAIL_ME_BUY.

De prognose-trendindicator combineert smacross, xtrend en de prognose van de tijdreeks om een indicatie te geven van de kracht van een trend. Dit kan worden gebruikt om alleen RT_BUY- of RT_SELL-bestellingen te plaatsen wanneer er respectievelijk een sterke neerwaartse of opwaartse trend is.
RT_GAIN1.5Waarden: numeriek - staat voor een percentage.

Definieert de procentuele daling na de eerste aankoop of RT_BUY om een RT_SELL te activeren. Zorg ervoor dat u dit hoger instelt dan de spread tussen bieding en vraag om ongewenste terugkoopacties te voorkomen.

Wanneer ingesteld op 2 en de laatste aankoop een prijs van 100 had, treedt een RT_SELL op wanneer de prijs 98 of lager is. Omkering van de handel wacht dan tot de prijzen dalen met RT_BUY_LEVEL en koop meer eenheden terug.

Wanneer de prijzen naar boven stijgen in plaats van naar beneden, kan het gebeuren dat de tas wordt ingekocht tegen de break-even prijs.
RT_ONCEfalseWaarden: true of false

Stel dit in op true om slechts één volledige RT-cyclus toe te staan (totdat de uiteindelijke winst wordt verkocht), daarna wordt het paar ingesteld om niet opnieuw de cycles te volgen.

Aan het einde van de RT-cyclus wordt de ingestelde instelling voor het paar ingesteld op false.
RT_MAXBAG_PROTECTION10Waarden: numeriek - staat voor een percentage.

Stelt het maximale verschil in tussen de gemiddelde gekochte prijs en de huidige prijs voor het starten van RT. Wanneer het verschil groter is, worden RT-orders niet geplaatst. Dit wordt gebruikt als een bescherming tegen beginnende omkering van bags die al te veel zijn gedaald om het proces effectief te laten werken.
RT_BUY_LEVEL2Waarden: numeriek - staat voor een percentage.

Dit bepaalt het percentage dat de prijs na RT_SELL moet dalen om RT_BUY te activeren.

Wanneer ingesteld op 2 en de laatste RT_SELL gebeurde tegen een prijs van 100, treedt een RT_BUY op als de prijs 98 of lager is. Omkering van de handel wacht dan om te verkopen voor winst, of voor een andere RT_SELL wanneer de prijzen blijven dalen.
Accordion Sample Descrip
ParameterStandaard waardeBeschrijving
TRAIL_ME_BUYfalseWaarden: true of false

Gebruik dit om trailing in tssl-stijl in te schakelen nadat aan de normale criteria voor strategie-inkoop is voldaan.
TRAIL_ME_SELLfalseWaarden: true of false

Gebruik dit om tssl trailing in te schakelen nadat aan de normale verkoopcriteria voor strategie is voldaan.
TRAIL_ME_RTfalseWaarden: true of false

Gebruik dit om tssl-trailing in te schakelen voor RT_BUY-orders.
TM_RT_SELLfalseWaarden true of false

Gebruik dit om tssl trailing in te schakelen voor RT_SELL-orders boven de laatste RT_BUY-rate.
TRAIL_ME_BUY_RANGE0.5Waarden: numeriek - vertegenwoordigen een percentage.

Hiermee wordt het koopbereik voor TrailMe ingesteld. Als u een bereik van 0,5% instelt bij een startprijs van 0,1, stelt u een bereik in tussen 0,0995 en 0,1005. Zolang de prijzen naar beneden blijven bewegen, gaat het bereik mee naar beneden, samen met de prijs. Zodra de prijzen beginnen te stijgen, bevriest het bereik en wordt een kooporder geplaatst wanneer de prijs de bovengrens van het bereik overschrijdt.
TRAIL_ME_SELL_RANGE0.5Waarden: numeriek - vertegenwoordigen een percentage.

Hiermee wordt het verkoopbereik voor TrailMe ingesteld. Als u een bereik van 0,5% instelt bij een huidige prijs van 0,1, stelt u een bereik in tussen 0,0995 en 0,1005. Zolang de prijzen naar boven blijven stijgen, stijgt het bereik samen met de prijs. Zodra prijzen naar beneden gaan, bevriest het bereik en wordt een verkooporder geplaatst wanneer de prijzen de ondergrens van het bereik overschrijden.
RT_BUY_LEVEL2Waarden: numeriek - staat voor een percentage.

Dit bepaalt het percentage dat de prijs na RT_SELL moet dalen om RT_BUY te activeren.

Wanneer ingesteld op 2 en de laatste RT_SELL gebeurde tegen een prijs van 100, treedt een RT_BUY op als de prijs 98 of lager is. Omkering van de handel wacht dan om te verkopen voor winst, of voor een andere RT_SELL wanneer de prijzen blijven dalen.
TRAIL_ME_RT_SELL_RANGE
0.5Waarden: numeriek - vertegenwoordigen een percentage.

Hiermee wordt het verkoopbereik voor TrailMe ingesteld. Als u een bereik van 0,5% instelt bij een huidige prijs van 0,1, stelt u een bereik in tussen 0,0995 en 0,1005. Zolang de prijzen naar boven blijven stijgen, stijgt het bereik samen met de prijs. Zodra prijzen naar beneden gaan, bevriest het bereik en wordt een verkooporder geplaatst wanneer de prijzen de ondergrens van het bereik overschrijden.
RT_SELL_UP0.3Waarden: numeriek - vertegenwoordigt een percentage boven de laatste koopprijs.

Dit vormt het startpunt voor het achterhalen van een RT_SELL. Werkt alleen als TM_RT_SELL is ingeschakeld.

Wanneer u dit instelt op 1 en prijsstijgingen 1% na een RT_BUY, wordt sell trailing geactiveerd om de volgende RT_SELL zo hoog mogelijk te plaatsen. Het verkoopbereik kan worden geconfigureerd met TRAIL_ME_RT_SELL_RANGE.

Optioneel kunt u RT_TREND_ENABLED gebruiken om alleen verder te gaan met RT_SELL_UP wanneer de prognose trend een sterke opwaartse trend aangeeft.
tion
ParameterStandaard waardeBeschrijving
PANIC_SELLfalseWaarden: true of false

Indien ingesteld op 'waar', worden alle munten zo snel mogelijk tegen marktwaarde verkocht. Dit kan tot verliezen leiden!

U moet dit alleen inschakelen als u uw huidige posities onmiddellijk wilt verkopen.
MIN_VOLUME_TO_BUY0.001Waarden: numeriek - vertegenwoordigt de totale waarde van een muntenbezit in basisvaluta.

Stelt een drempelwaarde in voor inkooporders. Voorkomt dat er orders worden geplaatst wanneer TRADING_LIMIT lager is dan deze waarde. Stel dit op zijn minst in op de minimale orderwaarde van uw exchange. Wanneer u een fiat-paar zoals USDT-x verhandelt, stelt u een geheel getal als 10 in als MIN_VOLUME_TO_BUY.
TRADES_TIMEOUT0Waarden: numeriek - vertegenwoordigen de tijd in seconden.

Hiermee wordt een time-out ingesteld om te voorkomen dat er na de laatste bestelling transacties worden geplaatst voor een paar. TRADES_TIMEOUT is ook van kracht na het starten van de bot. Deze instelling is van invloed op zowel koop- als verkooporders. Terwijl de time-out actief is, worden trades niet geplaatst en ziet u Waiting to Trade - Veiligheidsschakelaar is ingeschakeld in de logboeken.

Het is over het algemeen veilig om een time-out van 0 seconden aan te houden, maar u kunt de time-out verhogen wanneer u meer tijd tussen de bestellingen wilt forceren.
STOP_LIMIT60Waarden: numeriek - staat voor een percentage.

Stelt een stoplimiet in om een munt te verkopen tegen een berekend verlies. Nadat een stoplimietverkooporder is geplaatst, gaat de bot naar de koopmodus nadat TRADES_TIMEOUT is verstreken en opnieuw koopt wanneer de marktvoorwaarden voldoen aan uw koopstrategie.

Het instellen van een stoplimiet op 60 zou ervoor zorgen dat alle tegoeden voor een munt worden verkocht wanneer 60% waarde verloren gaat, vergeleken met de gemiddelde gekochte prijs. Bijv. gemiddelde gekochte prijs is 100, stoplimiet wordt uitgevoerd op 40 en alle coins worden verkocht.
MIN_VOLUME_TO_SELL0.001Waarden: numeriek - vertegenwoordigt de totale waarde van een muntenbezit in basisvaluta.

Stelt een drempelwaarde in voor verkooporders die lager zijn dan de minimale handelsomvang. Als u minder dan het ingestelde bedrag bezit, worden verkooporders niet geplaatst en gaat Gunbot over naar de koopmodus. Stel dit minimaal in op de minimale handelsomvang van uw beurs. Stel bij het verhandelen van een fiat-paar zoals USDT-x een geheel getal in van 10 als MIN_VOLUME_TO_SELL.

Wanneer je 0,006 (in basisvaluta) van een muntstuk hebt en MIN_VOLUME_TO_SELL op 0.01 hebt gezet, zal Gunbot niet proberen je huidige 0,006-saldo te verkopen omdat het onder de ingestelde drempel van 0,01 ligt, maar in plaats daarvan zal het een andere kooporder plaatsen zodra kopen wordt gehaald.
IGNORE_TRADES_BEFORE0Waarden: unix timestamp in milliseconden (in GMT)

Optionele parameter om Gunbot te dwingen geen transacties te overwegen vóór het ingestelde tijdstempel. Gebruik dit alleen als u weet wat u doet en bijvoorbeeld wilt voorkomen dat RT wordt gestart op een paar waarbij de laatste verkooporder tot een verlies heeft geleid.

Gebruik https://currentmillis.com/ om menselijke leesbare tijd in GMT te converteren naar Unix tijdstempels, zorg ervoor dat u de tijdstempel in milliseconden gebruikt.
BOUGHT_PRICENONEWaarden: numeriek - vertegenwoordigen een prijs in basisvaluta.

Alleen te gebruiken als een override voor paren. Gebruik dit om handmatig de laatste (of gemiddelde) gekochte prijs in te voeren wanneer Gunbot het niet meer uit de centrale kan halen, verwijder de opheffing nadat een verkoop heeft plaatsgevonden. Gewoonlijk zal Gunbot je in zijn logs op de hoogte stellen wanneer het een gekochte prijs niet kan ophalen en je moet het overschrijven.

Er kunnen verschillende redenen zijn voor de noodzaak om te negeren: u deponeerde munten, u kocht munten in een andere basisvaluta dan u momenteel handelt, of eerdere kooporders zijn zo lang geleden gebeurd dat de uitwisseling de bestellingsinformatie niet meer levert. Veel beurzen geven geen orderinformatie meer dan 30 dagen geleden.